Svetainė naudoja slapukus. Tai yra įmanoma, norėdami iš naujo nustatyti šių failų naršyklės parametrai. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr skyrių naudojimo Sąlygas.
Svetainė yra prieinama tik asmenys, sulaukę 16 metų.

OK UŽDARYTI
+370 (652)24 414 — telefonas pasiteirauti ir užsakyti — telefonas pasiteirauti ir užsakyti
 • +370 652 24 414 – telefonas konsultacijoms ir prekių užsakymui
 • Užsakymai priimami nuotoliniu būdu

Ribotos garantijos naudojimo pasaulinės taisyklės


Garantija galioja garantiniu laikotarpiu, nurodytu garantiniame talone. Garantija galioja nuo pardavimo pradžios, o jeigu to neįmanoma nustatyti – nuo prekės pagaminimo datos.

Garantija negalioja pažeistoms prekėms, kurių pažeidimai atsirado dėl:

 • netinkamos eksploatacijos, nepriežiūros, netinkamu pajungimu, nesilaikant vartotojo vadovo nurodymų;
 • mechaninio, šiluminio ir kitokio pažeidimo, kuris atsirado dėl netinkamos eksploatacijos, netvarkingo naudojimosi arba nelaimingo atsitikimo; nelaiku valomo filtro, dulkių surinkėjo ir kitų dalių bei priedų, reikalaujančių periodiško valymo ir keitimo;
 • patekimo į vidų pašalinių daiktų, skysčių, vabzdžių, graužikų ir t.t;
 • elektros laidų pažeidimo;
 • pajungimo į tinklą esant kitokiai įtampai nei nurodyta gaminio eksploatacijos taisyklėse, arba maitinimo tinklo neatitikimo standartiniams parametrams;
 • nekvalifikuoto remonto ir kitokios intervencijos, iššaukusios gaminio konstrukcijos pakitimus;
 • nenugalimos jėgos veiksmo (gaisras, potvynis, žaibas ir kt.);
 • aukštos temperatūros poveikio šilumai jautrioms gaminio dalims;
 • serijinio numerio pakeitimo, pašalinimo arba neįskaitomo atspausdinimo

Garantija negalioja mazgams, mechanizmams ir priedams, turintiems natūralų susidėvėjimo terminą (dulkių siurblių šepetėliai, daugiafunkcinių puodų dubenys ir kepimo formos su nesvylančiu dugnu, sulčiaspaudžių tinklelis-peilis, dulkių surinkimo maišeliai, keitimo fitrai, šampūnai, skysčiai ir t.t.), o taip pat maitinimo baterijos ir akumuliatoriai. Pagal vartotojo vadovo instrukcijas garantija netaikoma prietaiso nuolatinei techninei priežiūrai;

Garantinis (ir pogarantinis) aptarnavimas taikomas visose šalyse į kurias REDMOND oficialiai tiekia gaminius.

Garantinis (ir pogarantinis) aptarnavimas taikomas technikai, sertifikuotai šalims, kuriose vykdomas aptarnavimas.

Sąrašą šalių galima rasti tinklapyje www.redmond.company, www.multivarka.pro

Prietaisams, įsigytiems kitoje šalyje, galimas garantinio aptarnavimo uždelsimas dėl atsarginių detalių arba techninės dokumentacijos pristatymo.

Jeigu gaminys, įgytas kitoje šalyje, yra nepataisomas, keitimo/kompensacijos klausimai spendžiami pardavimo vietoje. Аutorizuoti serviso centrai turi įgaliojimus nustatyti techninio prietaiso teisėtumą ir remonto galimybes tam tikroje šalyje ir patvirtinti nemokamo garantinio aptarnavimo paslaugas. Priešingu atveju autorizuotas serviso centras gali pasiūlyti mokamą remontą arba pateikti nurašymo aktą kuris yra pagrindu kreiptis į pardavėją.

Iškilus klausimams arba neaiškumams, kreipkitės į regioninius REDMOND, aptarnavimo centrus, kurių sąrašą galite rasti tinklapyje www.redmond.company, www.multivarka.pro